Zpět doma a zítra krásná svatba v Praze!Back home and in the morning great wedding Prague

Tato sezóna je od samého začatku úžasná. Mohl jsem fotografovat svatbu na Miami, nádherně připravenou a s užasnou nevěstou. Její maminka mi před pár dny poslala krásný email, který mi vlil do krve novou radost z mé práce a chuť fotografovat ještě více a užívat si mou práci naplno.

Ráno budu poprvé v této sezóně fotografovat s mou asistentkou, která je jednak nesmírně nadaná a jednak umí sama krásně fotografovat. A tak se těším, že z ní bude brzy má druhá fotografka nejen na velké svatby:)

This season is amazing from the very beginning. I could shoot a wedding in Miami, beautifully prepared, and with an amazing bride. Just a few days ago a very nice email from bride`s mother that it poured a new joy into my blood and want to photograph even more now more and enjoy my work to the fullest.

In the morning I’ll be for the first time this season shooting with my assistant, who is extremely talented and also knows how to photograph nicely. And so I look forward that she will be soon my second photographer not just for large weddings 🙂

Spojte se snámi