Tomáš a Yula, krásná mezinárodní svatba; Praha Tomas & Yula, lovely international wedding in Prague

Ano, ještě dříve než přišli zmrzlí muži, stihli si své ANO říci Tomáš a Yula :). Když jsem Yulu uviděl poprvé ve svatebních šatech, byla jako víla! Krásná a křehká, s nádherným pohledem. A vydrželo jí to až do večera. Tomáš se o ni celou dobu vzorně staral a pomáhal jí, kdykoliv bylo třeba.

Svatba začala v sále Libeňského zámečku, odkud jsme přejeli fotografovat první svatební fotografie na nábřeží k Rudolfínu. Je legrace fotografovat romanci uprostřed turistů tak, aby na výsledných fotografiích nebyli vidět. Zde skládám velké díky mé asistence Daře, která odvedla famózní práci! Díky, Daro :)!

Hostina s výborným dortem proběhla v restauraci U rytíře Jakuba, odkud jsme si s novomanželi odskočili vytvořit ještě několik příjemných svatebních fotografií do blízkého parku, krásné a klidné místo!

Tome, Yulo, ať se vám daří a máte se stále tak rádi jako dnes!

Bylo mi radostí fotografovat vaši svatbu!

When I first saw her in a wedding dress she looked like a fairy. Beautiful, delicate with a beautiful look. And it lasted until the evening. Thomas took a good care about her at all the time and helped her whenever necessary. Just as it should be:)
The wedding began in the hall of Libeňský castle from where we crossed on the Vltava river bank to took the first wedding photo shoots . It’s funny to create romance in the middle of tourist and make look like we were all alone. There are many thanks to my assistance Dara who did a fabulous job! Dara Thanks 🙂
Feast with the excellent cake was in the restaurant U rytire Jakuba from where we rebounded with newlyweds to do a few more nice wedding photos in a close park, a beautiful and peaceful place!

Tom, Yulo, where ever you will go and what ever you will do, just be as happy and in love as today!

It was a joy to photograph your wedding! Thank you

Spojte se snámi