Jen my dva v deštivé Praze… Výjimečná svatba!Just two of us in a rainy Prague..what a great time!

Obdivuji, když lidé jdou za svým snem. Stejně jako Eunice a Michael, kteří chtěli mít svatbu v Praze, a tak ji tam i měli.

Jen sami dva, celý ten monumentální kostel svatého Mikuláše nad nimi, za okny neustávající déšť štěstí a oni pohrouženi do modlitby díků za to, že mohou žít svůj život…

I admire when people go for their dreams. Like Eunice and Michael, who wanted to have their wedding in Prague, and so they had it here. They were just the two of them, the whole big church over them, outside the windows relentless rain and they were absorbed in prayers of thanksgiving for the beauty of their life, so they can live their dream together …

Eunice and Michael, have a great life together!

Spojte se snámi