Tato mi vzala dechThis one takes my breath away

Ráno, 8:00, probouzím se. Vše je nějaké zvláštní. Vím, že jdu odpoledne fotografovat svatbu, domluvenou de facto před 24 hodinami, ale běhat se mi nechce. Nevím, co dělat, chodím po bytě. Nakonec si dám druhou sprchu a konečně si pustím své 4 písničky… Mohu vyrazit!

Nikdy jsem je neviděl, jediné co vím, je, že se jmenují Camille a Sean. Při první větě jsem se zakoktal jako malý školák v první třídě, a tak jsem už raději jen mlčel a fotografoval… Znenadání mě napadlo: „Vždyť musí být vidět i Praha, nad kterou se tito dva líbají a milují!“ A vyfotografoval jsem to…

….

zvětšit

 

It is morning, 8 00, wake up. Everything is a peculiar, I know I’m shooting a wedding this afternoon, arranged 24 hours before, but I am not ready to go for a morning run as I do before most weddings. I do not know what to do, go around the house, eventually I’ll have a second shower and finally I let my 4 tunes play and I leave for the wedding ..

I’ve never seen them, all I know is that they are named Camille and Sean. In the first sentence, I stammered as a first class kid and so I am rather silent and photographed ….. and then I said, you must see the Prague, over which these two are kissing and making love .. so I got out for it and I photographed this shot…

….

enlarge

 

Spojte se snámi