Slovensko-irská pohádka se šťastným koncem aneb svatba v BratislavěSlovak-Irish fairytale with happy-end ~ wedding in Bratislava

Abychom navázali na náš poslední blog a dodali inspiraci i těm, kteří nechodí cvičit, máme tady příběh Lucky a Declana, kteří se seznámili v Irském pubu v Londýně. Lucka ako správně temperamentní slovenská slečna si šla jednoho večera s kamarádkami zatančit a padla do oka netančícimu irskému sympaťákovi. Oslovil ji až koncem večera a o 8 let později se v Bratislavě konala slovensko-irská svatba… Předtím než se vyrazilo do známého bratislavského Modrého kostolíka, připila si Lucka s kamarádkami na hladký průběh dne (to samé zřejmě přeběhlo o několik set metrů dál v pokoji hotelu, kde se připravoval Declan 🙂 Počasí se od rána drželo, teprve když jsme po obřadě vycházeli před kostel, začelo pršet. Ale jako na povel! Novomanželům po dobu dvou minut pršelo šťěstí,a to bylo to milé. Pak přišel “vláčik Blaváčik” a vzal všechny hosty na projížďku městem. My jsme taky vyrazili – z kreativní svatební foto session v parku, starém městě, na nábřeží a nakonec melancholicky i v baru, jsme si přinesli nejen hezké fotografie, ale i veselou náladu 🙂 Když jsme dorazili na loď, kde se konala svatební hostina, hosté se již vesele bavili a mohlo se začít slavit. Lucka připravila pro irskou část hostů překvapení v podobě úžasného vystoupení slovenského folklórního souboru, který jim, za doprovodu typických muzikantů v krojích, představil několik tanců. Housle jsou společným prvkem národní hudby obou národů a tak se v rytmu “ľudoviek” pohupovali všichni. O půlnoci přišlo na řadu „čepčení“, slovenský svatbení zvyk, a pak nasledovala irská prezentace jejich tanců v podaní svatebčanů. A až do brzkých ranních hodin se pak pilo a tančilo… Luci, Declan, buďte jeden druhému inspirací nejen v hudbě a tanci, přejeme Vám hodně společných zájmů a krásných zážitků. Spolu jste úžasní!! Šaty: Pronovias Make up: Salón Pe3 Spišiak Hostina: Botel Marina Hudba a taneční program: Folklórny súbor Ekonóm />

To follow up on our latest post and to motivate also those, who don’t go to gym, we have a story about Lucia and Declan, who met in Irish pub in London. Lucy – as a temerament slovak girl went out with her girlfriends to dance one evening and one non-dancing Irish young man became fond of her. He spoke to her only towards the end of the evening and 8 years later they had a Slovak-Irish wedding in Bratislava. Before going to the famous Blue church, Lucy and her girlfriends had a toast to a smooth run of the day (I guess the same thing happened in a nearby hotel room, where Declan was getting ready 🙂 The weather played along since the morning, only after the ceremony, as we were leaving the church, it started to rain. But only for two minutes – as we say – the luck was raining. It was really nice. Then the “Bratislava sightseeing train” arrived and took all the guests for a sightseeing tour around the Old town. We also left – for our creative photo session to the park, riverside, Old town and – surprisingly – to a bar 🙂 We came back not only with nice pictures, but also a good mood 🙂 When we arrived to the boat, the guest were already enjoying themselves and the wedding party could start. Lucka prepared for the foreign guests a surprise – an amazing slovak folk ensemble with musicians introduced them some typical folk dances. Violin is an essential element in both slovak and irish folk music, so everyone was moving in a dynamic rhythm of the songs. At midnight the typical slovak wedding tradition called “čepčenie” was presented and after that irish guest have shown us their dances..and so they danced and had fun till morning hours… Luci, Declan, be an inspiration to each other – not only in music and dancing 🙂 We wish you both many common interests and great experiences! Dress: Pronovias Make up: Petra Spisiak saloon Venue: Botel Marina Music and dance programme: Folk assembly Ekonom />

Spojte se snámi