Slovanská krása a španělský temperament na svatbě AugustinuSlavic beauty and spanish temperament meet on wedding in Augustine

Slovanská krása a španělský temperament na svatbě Augustinu

Mnozí z nás si chodíme čas od času zacvičit do fitka a někdo se nám tam občas i zalíbí. Ale potkat svého budoucího manžela nebo manželku na běžícím pásu se nepodaří mnohým:) Ivance a Guillermovi se jedno takéto setkání stalo osudovým a v zahradě Hotelu Augustine si za krásného podzimního počasí, řekli své ANO a SÍ a jazykové rozdíly byly hravě odstraněny. Ženich již trochu česky umí a tatínek nevěsty si osvojil pár španělských slovíček, do toho trochu angličtiny a francouzštiny a hned jsme měli hezkou mezinárodní zábavu. Každý pak přidal něco ze svého temperamentu a prostory hotelu Augustine ožily bujnou svatební zábavou. Ivanka měla hezké a přitom jednoduché svatební šaty s krásným květinovým věnečkem ve vlasech. Působila velmi něžne a romanticky. Guillermo ji neustále rozesmíval svým sympatickým smyslem pro humor. Jeho kamarádi (ten smysl pro humor a recesi je v jeho triatlonové skupině nakažlivý 🙂 se s námi domluvili a překvapili novomanželé při svatebním fotografování na Letné. Ivanka tak měla záhy o několik obdivovatelů více 🙂 Estimados novios, manželství je běh na dlouhou trať – přejeme Vám hodně  vytrvalosti, smyslu pro humor, důvodů k smíchu a neutíchající lásku a vášeň jeden pro druhého… Výzdoba: Frezia Fleur Lokace: Hotel Augustine, Praha Hudba: Jan Kerez s kapelou Koordinace: Barbora Kudláčková, Bomton weddings Make up: Barbora Bezděková

Many of us go to the gym from time to time and occasionally we might like someone there. But finding your future husband or wife on the treadmill isn’t that often. One such meeting of Ivanka and Guillermo was fatal and in the garden of Hotel Augustine, during a sunny September day, they said YES and SÍ and the language differences easily disappeared. The groom already speaks little Czech and Ivanka’s father learned some Spanish words, than we add some English and French, little bit from everyone’s temperament and there we had a nice international wedding party. Ivanka had nice and at the same time simple bridal dress with a wonderful flower wreath in her hair. She looked very tenderly and romantic. Guillermo kept making her laugh with his likable sense of humor. His friends (this sense of humor and recession is pretty catchy in his triatlon training group 🙂 stayed in touch with us during the photo session and surprised the newlyweds while shooting at Letná. Ivanka had quickly few more admirers 🙂 Estimados novios, marriage is a long-haul run – we wish you lots of endurance, sense of humor, reasons for laughter and never-ending love and passion for one another… Flowers and decoration: Frezia Fleur Venue: Hotel Augustine Music: Jan Karez s kapelou Coordinator: Bomton Weddings Make up: Barbora Bezděková

Spojte se snámi