Pro úžasné ženy tohoto světaFor gorgeous women of this world

Bez vás, slečny, by náš svět zdaleka nebyl tak krásný! Jsem vděčný za mnou manželku a jelikož dnes s ní nemohu být, posílam jí alespoň tímto způsobem jednu růžičku. Druhá růže je pro mou maminku, která s námi dětmi měla vždy plné ruce práce. Jsem rád, stejně jako všichni mí sourozenci, že máme tak skvělou maminku! Třetí růže je pro vás slečny, nevěsty na celém světě. Pro vás, které jste obohatily můj život svým usměvem, pro vás, které obohacujete celý svět svým půvabem.

mějte krásný den!

Without you, ladies, our world would not be nearly so beautiful! I am grateful for my wife, and now when I can be with her I would like to send her the first rose at least this way. The second is for my mum, who was always busy with us and I’m happy, as all my siblings, to have such a great mum. The third rose is for you ladies and brides around the world. For you, which have enriched my life with smile and for you which enriches the entire world with your charm.

Have a beautiful day!

Spojte se snámi