Jaro je tady a s ním i více romantikyThe spring is here together with more romance

Tomáš s Katkou plánují brzy svatbu v krásné Kroměříži, na ni se moc těším. Když jsme se spolu potkali, abychom prošli společně průběh svatby, požádali mě, zda bych jim nemohl udělat jednu fotografii na svatební oznamení. Není to sice ta zde uvedená, ale mě se líbí, a proto vám ji chci ukázat. Na této fotografii není ani tak zajímavé to, že vznikla na schodech kavárny. Fascinuje mě spíše to, že i přesto, jak relativně málo je na ní zachyceno, dýchá z ní na mne tolik lásky, že by mi bylo líto se o ni nepodělit.

 

Tomas and Kate are planning a wedding in a beautiful town Kromeriz. When we met together, we passed along the course of the wedding and I was asked if I could do one photo to their announcement card. The picked picture is not the one listed here, but I like it, so you want to show you it. On the picture is not so interesting that it was on the stairs but rather that, as yet relatively little is captured in it and it breathes on me with so much love that I would felt sorry for the photo not to share it.

 

Spojte se snámi