Mezinárodní ocenění mé svatební fotografieAn international award for my wedding photography

Dnes jsem pocítil obrovskou radost, když mi z mezinárodní asociace profesionálních svatebních fotografů ISPWP napsali, že se má fotografie dostala mezi 15 nejlepších portétů nevěsty a ženicha:) Rád bych tímto chtěl poděkoval Evě a Rodrigovi a všem mým nevěstám a ženichům za jejich důvěru v mé povolaní a za to, že jsem mohl být jejich svatebním fotografem! Děkuji Vám za to, že mohu díky Vám naplňovat svůj sen.

x

Příběh za fotografií

Roztahuji závěs svého okna, je 27.10.2012 a na Prahu padá déšť. Teploměr ukazuje 2 stupně nad nulou, je opravdu šedivo, ošklivo. Po cestě na Staroměstkou radnici si raději kupuji klobouk, aby mi nepršelo do hledáčku a než jsem přišel na radnici, tak se déšť stihl proměnit ve velké mokré vločky. V tom příjíždí nevěsta, v jejich očich vidím radost i zklamání, nadšení i obavy..“mám mít ten nejkrásnější den v životě a je takto…?!“
I přesto, že se počasí nezměnilo, vyrážíme do ulic milované Prahy, po cestě usrkávámé slivovičku na zahřátí a hledáme místa, kde nám nebude za krk padat to bílé mokré, ať uplně nezmrzneme..a právě v tomto počasí vznikla tato fantastická fotografie, plná lásky a vášně. Fotografie, která mi již půl roku visí doma v galerii obrazů a která dnes získala i mezinárodní ocenění.

Oceněná svatební fotografie byla pořízena Canonem 5d MII, obejktiv 70-200mm 2,8, dálkově odpalovaný Speedlite 580 ex II, manuální režim.

A ještě nekolik fotografii z této svatby na dokreslení.

Today I feel very happy:) An international association of professional wedding photographers ISPWP wrote me that my wedding photo was awarded among the 15 best bride and groom portraits of Q4 2012:) I`d love to thank Rodrigo and Eva and all my brides and grooms for their confidence in my work, for I could be their wedding photographer! Thank you! Thanks to you I can fulfill my dream.

x

The story behind photo:

Stretchething curtains of my window, is October 27, 2012 and in Prague rain falls. The thermometer shows two degrees above zero, is really nasty weather. On the way to Old Town Hall I`d rather buy a hat to get less rain drops into the viewfinder and before I come to the town hall the rain managed to turn into a big wet flakes. Then the bride arrives, in her eyes I see the joy and disappointment, excitement and fear .. „I am supposed to have the most beautiful day in my life in this weather!?“ ..
Even though the weather had not changed during wedding ceremony, we hit the streets of our beloved Prague, sipping plum brandy to warm us up and looking for places where we hide ourself from the white and wet stuff … and in this weather this fantastic picture full love and passion was taken. The photo that I have for half a year at home hanging in a gallery of my favourites photographs and which today has also won international awards.

Award-winning wedding photo was taken by Canon 5D MII, obejktiv 70-200 mm 2.8, remotely fired Speedlite 580 EX II, the manual mode.

Some more from the wedding..

Spojte se snámi