Než se nám narodí princezna, tak posnídámeBreakfast before we left for maternity hospital

Tohle krásné dopoledne jsem prožil se Zdenkou a Honzou.  Termín příchodu malé princezny do jejich rodiny se kvapem blíží a tohle byla možná jedna z posledních klidných snídaní.. Myslím, že se malá princezna narodí do krásné rodiny.

This beautiful morning I enjoyed with Zdenka and Honza. Date for arrival of their little princess into their family is approaching fast and this was perhaps one of the last quiet breakfast .. I think the little princess will be born into a beautiful family.

Spojte se snámi