Mezi svatbamiBetween weddings

Dnes porušuji pravidlo psaní příspěvku pouze v neděli, ale nebojte se, i zítra tu bude nová svatba! Můžu prozradit, že tentokrát to bude ženich v cilindru a já po kolena v potoce.

V poslední době se mě spousta lidí ptá na můj normální život. Odpověď je jednoduchá :). Od dubna do listopadu žiji v pravidelném týdenním režimu. Svatby nejčastěji fotografuji v sobotu nebo pátek, to pro mě znamená to, že celý den před svatbou se připravuji aktivním odpočinkem (ráno se dobře vyspím, jdu si zaběhat a zacvičím si, pak uvařím oběd, dám si kávu a během ní si prohlížím časopisy pro inspiraci na nadcházející fotografický den, pak si dám “dvacet”, vyžehlím košile a připravím se na fotografování). V den svatby se vše odvíjí od naplánovaného začátku fotografování; nicméně vždy zrána začínám studenou sprchou, poslechnutím 4 oblíbených písniček a takto probuzen vyrážím do svatebního dne. Po návratu pak nejčastěji sedím na balkóně, srkám víno a pojídám oříškovou čokoládu, během čehož stahuji právě pořízené fotografie na disky.

V neděli si prohlídnu fotografie a udělám první výběr. Z nich edituji několik nejlepších svatebních fotografií a připravím je pro webové galerie. S radostí také potkám své přátele, abychom si mohli popovídat o našich radostech, dát si kávu nebo vínko. Od pondělí do čtvrtku pak vypadá má práce následovně: každý týden mám jedno až dvě menší fotografování (zásnubní fotografování, focení děti nebo nějakou firemní akci). Pondělí je věnováno editaci fotografii, blogu a emailům z víkendu. V úterý, případně ve středu, mám schůzky s klienty. Ve čtvrtek pak exportuji zakázky a dokončuji, co jsem nestihl do pozdních hodin a těším se na pátek…

Today, a bit out of the rule, posting on Sunday. But do not worry, tomorrow here will be a new wedding post as well! It will be a groom in a cylinder and I knee-deep in the stream.

Recently, a lot of people have been asking me for my normal life. It’s simple 🙂 From April to November I live in a week time mode. Frequently photograph weddings on Saturday or Friday, which means that the whole day before the wedding I am trying to relax (well sleep in the morning, I go jogging and exercise, then I cook lunch, have a coffee while I look at her magazines for inspiration, then I’ll have a nap and after I iron shirts and get ready for my photography staff.) At the wedding day is all tied to the beginning of photography but there’s always a cold shower, 4 favorite tunes and go. After returning it is usually sitting on the balcony sipping wine and eating hazelnut chocolate and in the same time downloading all photos on the discs. On Sunday I preview images and then make the first choice of which edits some of the best wedding photos and prepare them for the web gallery. Also happy to meet my friends so we can talk about our joys, have a coffee or glass of vine and then from Monday to Thursday is a work that follows-Monday editing photos, blogs and emails from the weekend. Tuesday or Wednesday I meet with clients. Each week I have one to two smaller sessions, whether it is engagement photography, children photography or a corporate event. On Thursday I finalized the contracts and export them plus I finishing what I missed until the late hours and I look forward to Friday …

Spojte se snámi