Indická svatba Jyoti Sida, den 1Lovely family wedding of Jyoti and Sid in India

Indická svatba Jyoti Sida, den 1.

Před šesti lety studoval Sid na univerzitě vzdálené 1200km od Dílí. Tehdy jeho univerzitu přijela navštívit skupina studentů z jiné univerzity z Dílí. Mezi studenty byla i krásná dívka, která Sidhartovi padla ihned do oka. Mluvil s ní jen chvilku a ve vší své roztržitosti se jí ani nezeptal na telefon nabo e mail. Celý rok nemohl Sid na krátké setkaní s Jyoti zapomenout, a tak se rozhodl, že musí navštívit univerzitu v Dilí, vyhledat profesora, který tehdy vedl skupinu studentů na exkurzi, a najít slečnu, se kterou se potkal…

Dnes, po šesti letech od doby, kdy Sid poprvé uviděl Yjoti,  jsem mohl být svědkem toho, jak si ti to dva úžasní lidé slíbili věrnost a lásku až do smrti.

První den svatby se ženy zdobily hennou, jakožto projev radosti a oslav velké životní události. Ve večerních hodinach, kdy se mírně ochladilo, proběhla sangeet ceremony- obřad, kdy si snoubenci vymění prsteny a rodiče jim udělaji na čele znamení toho, že se stávají dospělými. Poté přišla příjemná párty pro rodinu a blízké známé.

Six years ago, he was studying at an university 1200 km away from Delhi. At that time a group of students from Delhi came to visit. Among the students was also a beautiful girl who fell right into the eye of Sidharth. He spoke with her just a moment and in all his distraction he did not even ask for her phone number or email. The whole year Sidhart could not forgot a short meeting with Jyoti so he decided that he must go and visit college in Delhi, find a professor who had led a group of students on that tour an year ago and find a young woman, whom he met…

Today,  six years after their first meeting, I was invited to witness how these two wonderful people promise love to eachother until the last day of their life.

On the first day of the wedding women were being decorated with henna, as an expression of joy and celebration of a big life event. In the evening, when the temperature slightly dropped down, a sangeet ceremony during which the couple exchanged rings and parents marked their forehead – a symbol of becoming  adults – took place. And then followed the first party for family and close friends. What a great day full of tradition!

 

Spojte se snámi