Gustavo & Eva, palác pro krále a romance nejen nad PrahouGustavo & Eva, venue for the king and romance above Prague

Nádhera, jedním slovem WAU! Pokud hledáte královské místo na svatbu, pak určitě zámek v Troji je dobrým řešením:) A fotografie nad Prahou jsou nejlepší před západem slunce a vyplatí se i den počkat na to nejlepší světlo, tak jako jsem to zažil při fotografování Evy a Gustáva. S novomželskými fotografiemi jsme počkali na nedělní podvečer a čekaní se vyplatilo. Nervozita svatebního dne byla ta tam a já jsem si s novomanželi užil prodlouženou atmosféru svatební radosti. Skvělé! Posuďte sami:)

Beautiful, one word WAU! If you are looking for a venue at the royal style, then certainly in Troja Chateau is a good solution 🙂 A photo above Prague are the best before sunset and it pays to wait a day and get the best light, as I experienced when shooting with Eve and Gustavo. We wait for Sunday evening and was worth the wait. Nervousness from wedding day was gone and I have enjoyed an extended atmosphere of the newlyweds wedding joy. Great! Judge for yourself 🙂

Spojte se snámi