Týden mimo republiku a nový webOne week outside of Czech and new web

Tento týden jsem vystřídal náš pražský byt za londýnský a vzpomínám jaké to bylo před deseti lety, když jsem to byl poprvé. Cameron měl dva a půl roku, teď s ním hází začátek puberty, Mae tu ještě nebyla a Theo taky ne. Teď tu jsou tři a je to zážitek, to vám povím. Jednou jsem s ními byl v parku, kde jsem učili Idigo, pes, plavat a pak bojovat s labutěmi o balonek. Labutě vyhráli.

Mimo to jsem finišoval web, který je už na 95%, což je super!! Teď už jen doladit věci v systému a je to parada:) Přístí týden ještě doladíme tento blog a bude to ještě lepší než teď:)

Taky se moc těším na nový objektiv, který mi chybí do rodinky objektivů…nechte se překvapit, už jsem ho testoval a bude to super. Je na co se těšit! Hlavně pro ty, kteří mají rádi detaily, tak přibudou nové fotografie do galerii.

Užijte vikendu!

tady je jedna, co udělaly děti..

This week I replaced our Prague apartment for the one in London and I remember what it was like ten years ago when I was here in London for the first. Cameron had two and half years, now he is in the beginning of puberty, Mae and Theo ware not here. Now here are three and it’s an experience I can tell you:) Once I was with them in the park, where I learned Idigo, dog, to swim and fight with the swans for the balloon. Swans won.

Besides that, I was finishing my new web site that is already at 95%, which is great! Now I just tune things in the system and it’s next week 🙂 parada still tune this blog and it will be even better than this 🙂

I am also looking forward to the new lens that I miss in my lens`s family … let yourself be surprised, I’ve tested it and it will be great. It is something to look forward! Especially for those who like details, so there will be new photos for the gallery.

Enjoy the weekend!

and this one took kids…

Spojte se snámi