Schůzka se svatebním fotografem

Schůzka se svatebním fotografem

Nedávno jsem zaznamenal diskuzi ohledně setkávání se s nevěstou a ženichem před svatbou. Diskuze to byla zajímavá a vyčetl jsem z ni, že by se fotografové obecně dali rozdělit do tří skupin. První skupina se s nevěstou a ženichem předem setkat moc nechce ani tehdy, když ví, že budou jejich svatbu fotografovat. Druhá skupina se setkává s klienty, až když je smlouva dohodnutá. Poslední skupina jsou fotografové, kteří se setkají se všemi byť jen jsou to potencionální klienti, kteří ještě fotografa teprve vybírají.

Osobně se řadím právě k této poslední skupině svatebních fotografů. I s rizikem, že čas investovaný do schůzky může zůstat nezhodnocen, se setkávám se snoubenci, kteří teprvé fotografa vybírají a jsou tak “jen” potencionální klienti. A hned vysvětlím proč.

Myslím si, že schůzka klienta s fotografem je nesmírně důležitá. A to z několika důvodu. Tím prvním je mé přesvědčení o tom, že pokud mají vzniknout na svatbě krásné a jedinečné fotografie, tak si nevěsta i ženich musí se svým fotografem takříkajíc “sednout.” A to se nedá poznat přes email:). Vzhledem k rozdílnosti lidských povah se může stát, že nám někdo jednoduše vyhovuje lépe než druhý. Tuto skutečnost je při výběru fotografa určitě potřebné zohlednit. Důležité je, zda si jednak nevěsta s ženichem dokáží představit, že se kolem nich budu během svatby defacto neustále “motat”, jednak to, zda si to dokáži představit já.

Poznat snoubence v čase a situaci, která pro ně není nijak zátěžová, je dalším důvodem pro setkání ještě před svatbou. Ve svatební den tak lépe rozeznám, nakolik jsou ve stresu či nikoliv a tak mohu aktivně přispět k tomu, aby si svou svatbu opravdu užili.

Osobní schůzka je také čas, kdy si můžeme se snoubecni popovídat, podělit se o zkušenosti, zážitky a hlavně poznat jejich příběh – jak se seznámili, proč si vybrali to a to svatební místo a mnoho dalšího. Právě jejich jedinečný příběh a další informace pak můžeme zakomponovat do fotografování jejich zásnub nebo svatby.

Setkání je dobré i proto, že mohu snoubencům ukázat fotografie v jiném světle než jen na monitoru. Mohou si tak sáhnout na album, na vytistěné fotografie apod. A samozřejmě se během osobní schůzky zodpovídají dotazy a různé podněty i aktuální nápady mnohem lépe než telefonicky nebo po mailu.

Shrnu-li to, osobní setkání svatebního fotografa s nevěstou a ženichem zdaleka není jen o řešení ceny a velikosti a počtu fotografií, ale především o tom, potkat se na lidské a přátelské úrovni. Odhalit to, zda je možné, abychom spolu prožili jeden z nejkrásnějších dní v životě manželů.

Spojte se snámi