Libor Svoboda, kameramanLibor Svoboda, videograph

Vždy je radost spolupracovat s člověkem, který ví, co děla:) A ještě lepší je, když víte, že to co děla, děla s radostí a maximálním nasazením. S jedním takovým člověkem jsem se potkal před pár lety na svatbě Agaty a Martina ve Zlíně. Už tehdy, když jsem jej viděl, tak jsem si říkal, že nebude žádný béčko kameraman. A jsem moc rád, že jsem se nemýlil! Dnes jsem s Liborem Svobodou přátelé se stejnou vášní pro práci a s chutí na kafe i víno:) Libor se teď přestěhoval do Prahy, tak to mámé k sobě kousek a když jsem jej posledně navštívil, tak jsem byl unešen jeho barevnou klavesnicí a klapkou přímo z Hollywoodu..

A ukázka jeho práce je zde:
 

 It is always a pleasure to work with someone who knows what he’s doing 🙂 And even better is when you know that what he does, does with pleasure and maximum effort. With one such man I met several years ago at a wedding Agata and Martina in Zlín. Even then, when I saw him for the first time, I thought that must be some good cameraman. And I’m glad I was right! Today I am with Libor Svoboda friends with the same passion for work and taste for a coffee and wine 🙂 Libor has moved to Prague, so we have a better chance to see each other a bit more often. Last time when I visited him, I was blown away by the colorful keypad and flap from Hollywood ..

Here you can see his work as well:
 

Spojte se snámi