Na zkušenou do ItálieField trip to Italy with Odyssey and IST

Předtím, než jsem se rozhodl a našel odvahu být profi fotograf, pracoval jsem s teambuildingovou firmou Odyssey. Společně jsme vytvořili a odvedli mnoho skvělých programů se zajímavými klienty a i já jsem mohl učit a zlepšovat v mnoha dovednostech. Velké díky za to patří mému šéfovi Bohdanovi a vedení celého týmu. Tento týden jsem měl možnost se po letech připojit k týmu Odyssey znovu a podílet se na velmi pěkném a zajímavém programu pro studenty z Mezinárodní školy Tourin.
Věřte mi, že to byla změna a výzva jak pro mě, tak pro děti:] Bylo nádherné vidět, jak se děti pokouší vyzkoušet si něco nového, překonávat výzvy, vystoupit ze zóny pohodlí. Rovněž bylo hezké vidět, když v rámci komunitního workshopu byly schopny se „vrátit“ a připravit dárek těm, kteří jsou chudší než ony.
Samozřejmě jsem se i tentokrát mohl přiučit něco nového 🙂

Díky za skvělý týden!

Before I decided and found courage to be a pro photographer I worked with a team building company Odyssey. We did many great programs with interesting clients and I could learn and improve in many skills, thanks to my boss Bohdan and the entire team. This week I had a chance to join Odyssey team once again and participate on a very nice and interesting program for students from International School of Tourin.
Trust me, it was a change and challenge for me as well as for the kids:] I loved to see how the kids made their steps out of their comfort zone, how they challenge themselves as well as they were able to give back to those who are less privileged then they are and prepare for them a huge surprise…
Cheers to you guys! And thanks for the great week!

More pictures here

Spojte se snámi