Bara & Larry, svatba lásky a snůBara & Larry, wedding full of love

Toto je příběh o velké lásce a vytrvalosti dvou mladých lidí …
Bylo mi ctí fotit svatbu Larryho a Báry tady v zimní Praze. Byl jsem naprosto dotknut, jak tito dva zvládli překonat všechny byrokratické překážky a naplnili svůj sen, aby se mohli vzit. I když znám Larryho a Báru krátce, nemohl zastavit slzy, když jsem slyšel všechny ty krásné projevy od jejich přátel a rodičů.
Larry, Báro jste opravdu úžasní! Bůh vám žehnej a mějte krásný a šťastný život. Spolu:)!

Místo konání: Katedrála Sv. Víta, Villa Richter a Chateau Mcely
Oblečení: Pronovia, Nuance

This is a story of great love and endurance of two young people…
It was my great honor to photograph Larry and Bara`s wedding here in winter Prague. I was absolutely touch how these two manage to overcome all bureaucratic obstacles and full fill their dreams to get married. Even though I know Larry and Bara very shortly I could not stop my tears when I heard all the beautiful speeches. You guys are truly amazing! God bless you and live long happy life!

p

Venue: St. Vitus, Villa Richter and Chateau Mcely
Dress: Pronovia, Nuance

Spojte se snámi