Svatební fotografie v kvetoucí Praze

Svatební fotografie v kvetoucí Praze.

V sobotu jsme doufali, že se sluníčko nebude skrývat za oblaky a nezklamalo nás. Tedy ani nás a hlavně ani nevěstu Karolinu a ženicha Sergia. Oba žijí v Miami, ale mít svatbu v romantickém městě jako je Praha, bylo jasnou volbou. Přijela i ženichova rodina z Brazílie, pro Karolinu je Praha druhým domovem. Obřad se konal u sv.Tomáše a byl hezký, upřímný, páter José mluvil srděčně a s obrovskou vervou. Poté se hosté přesunuli do restaurace na Petřínské terasy a my jsme vyrazili fotografovat s nevěstou a ženichem. Praha nabízí neskutečné množství fotogenických zákoutí, mít tak jen víc času 🙂 Večer, když se setmělo a já jsem nemohl odolat nasvícenému Pražskému Hradu a museli jsme udělal i několik večerních svatebních fotografií novomanželů Karoliny a Sergia. Poté jsme se rozloučili, ale temperamentní rytmus brazilské muziky se jistě ozýval Petřínskými terasami ještě dlouho do noci…

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE: Petr Pelucha

HOSTINA: Petřínské terasy

HUDBA: Marek Sklenář wedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo prague

wedding photo prague

wedding in old prague

wedding photo praguewedding photo praguewedding photo prague

wedding photo prague

wedding couple above prague

wedding photo prague wedding photo praguewedding photo prague wedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo evening prague

Wedding in spring Prague.

Last Sunday we hoped, that the sun won’t be hiding behind the clouds and we were not disappointed. Neither we, and mailny nore the bride Karolina and Sergio – the groom. They both live in Miami, but romantic wedding in Prague was a clear choice. Even groom’s family from Brasil has arrived, Prague is Karolina’s second home. The ceremony took place in St.Thomas church in Prague and it was nice, true, father José was talking cordially and with passion. Afterwards all the guest moved to the restaurant Petřínské terasy and we headed for the bride ang groom photo session. Prague offers unbelievably many photogenic spots, if we only had more time 🙂 In the evening, when it got dark, I couldn’t resist nicely litten Prague Castle and had to made a series of evening wedding photographs of newlyweds Karolina ans Sergio. After that we said good-bye, but surely the vivid rhytm of brasilian music could be heard till very late.. WEDDING PHOTOGRAPHY: Petr Pelucha PRAGUE WEDDING VENUE: Petrinske terasy MUSIC: Marek Sklenář wedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo praguewedding photo prague

wedding photo prague

wedding in old prague

wedding photo praguewedding photo praguewedding photo prague

wedding photo prague

wedding couple above prague

wedding photo praguewedding photo prague wedding photo praguewedding photo prague wedding photo praguewedding photo praguewedding photo evening prague

Spojte se snámi