Výlet do GuatemalyFamily trip to Guatemala and Salvador

Tentokrát trochu jinak 🙂
Před pár dny jsme vyrazili se ženou do Střední Ameriky prozkoumat krajiny nám trochu neznámé. Prohlédnout si mayské pyramidy, vylézt na sopku, ochutnat místní kychyni a samozřejme dobrý rum. Guatemala a El Salvador se stali naším domovem na téměř dva týdny.
Odhlédnout od 3hodin strávených v čekací místnosti americké border control kvůli chybě ze strany Lufthansy, to byla vzkutku báječná dovolená. Turistů v hlavním měste Guatemaly a El Salvádoru bylo méně než 10, ale o to milejší a úpřímnější byli lidé, se kterými jsme se potkali. Znalosti španělského jazyka mé ženy se docela hodily, neztratili jsme se, najedli jsme se a i spát jsme měli kde 😉
V Guatemale se vyrábí vynikající rum Zacapa Centenario, který jsme poprvé ochutnali v Praze a museli sme si ho pořídit i tady. Příjemně nasládlá chut..a tá vůně! Jen prosím – žádný led ani kolu! Ale mít fazole a tortily 2x denně nás docela brzo omrzelo 🙂
V El Salvádoru jsme zakempili ve St. Ana Volcano Parku, jednoduché cabanas v klidném prostředí s nádherným výhledem na sopku Itzalco. Přes víkend se toto místo stává živým bbq střediskem pro místní, přes týden jsme ho měli jen pro nás dva. Neskutečně krásné západy slunce sme si vychutnávali zabaleni do deky debatujíc o všem možném..Výstup na sopku Itzalco byl krátký, ale docela náročný. Provázeli nás kvůli bezpečnosti i dva strážníci..Další dny jsme si oddechli u jezera Coatepeque, koupali se v jeho čisté osvěžující vodě a chytali bronz..Doporučujeme 🙂
Návrat do Guatemaly znamenal pobyt v centru turismu – městě Antigua. Turisté na každém kroku, až nás to vyděsilo 🙂 Město je plné kostelů a katedrál (zachovalých i polozřícených), malebných uliček s barevnými domky a malými obchůdky, nad ním se majestátně týčí dvě sopky.
Lidé v těchto krajinách jsou milí a vůbec nemáte pocit, že se vás – na rozdíl od thajska například – snaží obelhat, využít..Už se těšíme na další návštěvu 🙂

This time differently 🙂
     Few days ago me and my wife headed to Central America to explore countries slightly unknown to us. To see mayan pyramids, climb the volcano, taste local cuisine and of course a good rum. Guatemala and El Salvador became our home for almost 2 weeks.
   It s been a wonderful holiday /not counting the 3hours spent in a waiting room of the us border control due to the mistake of Lufthansa ground staff/. There have been less than 10 tourists both in Guatemala city and El Salvador, but the more nicer were were the local people we met. My wife s spanish language knowledge came handy, we didnt get lost, we ate, we even had a place to sleep 😉
  A very good rum called Zacapa Centenario is being produced in Guatemala, we first time had it in Prague, so we had to get one here as well. nicely sweet taste..and the smell! But please – no ice or coke! But to have beans and tortillas twice a day – we quickly got fed up with them 🙂
    In El Salvador we were staying in St. Ana volcano park. Simple cabanas in very quiet place with a gorgeous view over the Itzalco volcano. On weekends the place gets busy and bustling with locals having bbq, throughout the week we had it just for us. We watched unbelievably romantic sunsets sitting on a blanket and talking about everything possible..The climb to the Itzalco volcano was quite short but pretty exhausting. For our safety we were escorted by two security guards..We spent the next days by the Coatepeque lake swimming in its clear and refreshing waters. We recommend 🙂
Returning to Guatemala meant staying in the centre of Guatemalan tourism – the Antigua city. Tourists everywhere you look, we got scared little bit 🙂 The city is full of cathedrals, churches, narrow streets with colourfully painted houses and small shops, two majestic volcanoes are surrounding this cozy place.
   People in these countries are very nice, compared to some countries /such as Thailand/, you dont have the feeling like they want to trick you or take advantage of you..We are already looking forward to the next visit! 🙂

Spojte se snámi