Výběr vína v rodinném sklípkuVine selection for X-masVečer před odjezdem do Francie, jsem navštívil rodinné vinařství pana Vaculky ve Vacenovicich. Měl jsem možnost okoštovat úžasná a krásná vína z rodinného archívu, z kterého jsem si mohl vybral několik zajimavých lahví i pro mé klienty. Také jsem poprvé viděl, jak se korkují láhve a zatavují čepičky. Po cestě do Prahy mi pak láhve příjemně cinkaly v autě…The evening before my departure to France, I visited a family winery of Mr. Vaculka in  Vacenovice, South Moravia. I had the opportunity to taste amazing and wonderful wines from the family archives, from which I could pick a few interesting bottles for my clients. Also, for the first time I saw how corks are put into bottles. On the way to Prague, bottles tinkled pleasantly in the car…

Spojte se snámi