Světový den fotografieWorld photography day

Dnes je úžasný den, neboť slavíme den fotografie- totiž přesně před 172 lety 19.srpna Francouzká vláda oznámila výnález fotografie jako dar „zdarma světu“.

A pokud se chcete dovědět více o historii fotografie, tady je uryvek z mé DP..:)

1.1. Dějiny fotografie

Odnepaměti se malíři snažili o objevení metody, jak zachytit okolní realitu, která by nebyla příliš obtížná, a zároveň by byla maximálně efektivní a přesná. Obrov-ským ulehčením byl vynález camery obscura, jejíž autor, Leonardo da Vinci, ji používal primárně ke studiu architektury. Byla to zatemněná skříňka s čočkou, která promítala obraz před čočkou na plochu za ni; malíř pak nejčastěji uhlem ob-raz jen obkreslil. Vlastnímu vynálezu fotografie však ještě musely předejít objevy optických vlastností skla a vytvoření světlocitlivých sloučenin, které by reagovaly na změnu intenzity světla.

Termín fotografie (přeloženo – kreslení světlem) se poprvé objevil v roce 1839 a jeho autorem je německý astronom Johann Mädler. První opravdovou a dodnes zachovanou fotografii vytvořil v roce 1826 Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833). Fotografie se jmenuje „Pohled z okna“. (příloha č 1, fotografie)

Další Francouz Louis Dagguerre (1787-1851) přišel roku 1837 na to, jak získat podstatně ostřejší fotografii při expozici trvající jen několik minut. Za použití amalgamu stříbra a bromu vytvořil typ snímků, který se na jeho počest nazývá daguerrotypie. O dva roky později vynalezl William Fox Talbot (1800-1877) fotografický proces, který je prakticky používaný dodnes. Kolem roku 1854 se v Paříži začaly objevovat fotografie lidí s názvem Cartes-de-visite. S tímto fenomé-nem přišlo mnoho malířů o práci. Aby umělci přežili, museli se rychle přeoriento-vat na kolorování nově vznikajících černobílých fotografií. Už o 6 let později pra-covalo jen v samotném hlavním městě Francie přes třicet tisíc lidí ve fotografic-kém průmyslu. Fyzik britského původu James Maxwell objevil, že lidské oko roz-lišuje tři základní barvy. Modrou, zelenou a červenou (dnes známe jako RGB ka-nály) a podařilo se vytvořit první barevnou fotografii (1861), ve které použil troj-vrstvou emulzi, ve které každá vrstva reagovala na jiný druh světla i jeho intenzi-tu. Po vyvolání měla každá vrstva jinou barvu a tím vznikla barevná fotografie.

Kvůli náročnosti používaných materiálů a jejich poměrně vysoké ceně, patřilo fotografování mezi koníčky nejbohatších vrstev obyvatelstva. Svitkový film a kompaktní fotoaparát se na trh dostaly až koncem 80. let 19. století. Tvůrcem to-hoto moderního aparátu je Američan George Eastman, zakladatel firmy Kodak. Cena tehdejšího nového fotoaparát byla 25 dolarů a na jeden svitkový film jste mohli vyfotografovat až 100 snímků. Během velmi krátké doby, kdy byl přístroj na trhu, se prudce zvýšila obliba fotografie a díky příznivé ceně za fotoaparát se fotografie dostala podstatně blíž široké veřejnosti obyvatelstva (Hlaváč,1987, s264).

Lets celebrate! It is a great day!

World Photography Day?

Many people that have mentioned that they’ve never heard of World Photography Day. Why is that? World Photography Day wasn’t ‘created’ by a big brand as a marketing tool. Rather, it’s a day where photographers had started to come together to celebrate photography, just because they could. Any excuse to throw a party right?

Slowly, groups around the world have started to get on board with the idea of World Photography Day and you will find traces of World Photography Day being celebrated over the last 20 years or so. Each year, World Photography Day has gained momentum and this year, we’re hoping to bring photographers together once again with an even larger audience.

Why August 19th?

World Photography Day originates from the invention of the Daguerreotype, a photographic processes developed by Louis Daguerre.  On January 9, 1839, The French Academy of Sciences announced the daguerreotype process. A few months later, on August 19, 1839, the French government announced the invention as a gift “Free to the World.”

Another photographic processes, the Calotype, was also invented in 1839 by William Fox Talbot (it was announced in 1841). Together, the invention of both the Daguerreotype and Calotype mark 1839 as the year that photography was invented.

thanks to http://www.worldphotoday.org/ for information

Spojte se snámi