svatba vskutku na neobvyklém místěwedding in an original place

Ráno první červnové soboty přineslo opravdu krásné počasí a pro mne odměnu v podobě fotografovaní Honzy a Evy na vskutku originálním místě. Už když jsem se tam byl podívat poprvé, tušil jsem, že tohle bude opravdu kouzelné místo. Eva má jeden z nejkrásnějších a nejvřelejších usměvů a Honza je správný chlap s velkým smyslem pro čas:) A tak celá svatba šlapala jako nádražní hodiny a ja se od těch dvou nějak nemohl odtrhnout až do večera…

ta radost v očích je fantastická! Ještě jednou Vam přeji vše dobré!a tato svatební fotografie se všemi kamarády se mi ve vší skromnosti libí.

tady si všimněte prosím těch výrazů 🙂

The first Saturday  morning in June brought really nice weather and for me a reward in the form of photographing John and Eve in a truly original location.  When I was there for the first look, I knew that this would be a really magical place. Eva has one with the most beautiful and warmest smile and John is the right guy with a great sense for timing:) And so the whole wedding ticks as the station clock, and I could not from those  two somehow tear up to the evening …

look at the eyes! do you see the hapinness?

and this family picture I really like

see the faces here:)

Spojte se snámi