Svadobný veltrh v Inchebe a zasloužený odpočinekWedding fair in Bratislava and earned relax

Tento víkend byl ve znamení potkávání se s budoucími nádhernymi nevěstami na Slovensku. Veletrh byl ve finale „úspěšný“. Splnil jsem si, co jsem si předsevzal a má práce byla podle slov mnoha nevěst i ženichů „tohle jsem ještě neviděla, to je nádhera!“ odměněna. Moc děkuji všem, kteří jste mi jakkoliv pomohli, aby se dnes mohl citit tak dobře a plný energie pro příští ještě zajímavější veletr v Diplomatu. Diký moc!

Na zpáteční cestě do Prahy, jsem navštívil rodiče na Moravě a se švagrem jsme si udělali vylet k blízké řece, která byla po mnoha letech zamrzlá a my jsme si ji mohli užít! Na začátku jsme byli hezky opatrní a zjišťovali poctivě stav ledu, nicmeně po hodině nás to přestalo bavit a rozhodli se užit si zimu tak jak je. A v tom se ten led prolomil! Pavel do pulky stehen ve vodě, ja jednu nohu a ještěže ne fotoaparat. I tak to bylo famózní a perfektní odpočinek:) Na video se můžete podívat tady.

This weekend was marked by encounters with the beautiful future brides in the Slovak Republic. Wedding fair was in the finale in „successful“. I fulfilled what I have resolved and my work has been, in the words of many brides and grooms „I’ve never seen pictures like these, it’s absolutely beautiful!“ rewarded. I thankful to all of you who helped me in any way that I can feel so good now and full of energy before even more interesting next trade fair in the hotel Diplomat. Thanks a lot!

On the way back to Prague, I visited my parents in Moravia. With brother in law we made a trip to a nearby river, which was frozen after many years and we could enjoy it! At the beginning we were pretty careful and fairly investigated ice conditions, but after an hour we got bored and decided to enjoy the winter as it is. In than moment the ice broke! Paul to mid-thigh in water, my one foot and I Thank goodness no camera. Even so, it was fabulous and great rest 🙂 Movie is here.

Spojte se snámi