Nový projekt začíná New project is up to start

V nedávné době jsem v jednom americkém časopise narazil na článek Tadda Myerse. Článek pojednával o jeho fotografickém projektu, který se mi zalíbil a hned jsem si vzpomenul i na svůj nápad, který jsem měl před rokem a s Taddovim projektem toho měl dost společného. Jen jsem tehdy nevěděl jak jej uchopit. Diky Taddovi, kterému jsem napsal a požádal o  svolení v pokračování projektu v Evropě, to už vím.

Projekt je teď na svém začátku, ale vše se ubírá dobrým směrem a brzy se podělím o více.

Také moc děkuji panu Pavlovi Celému za možnost nahlédnutí do své dílny.

Mějte krásný víkend!Recently I read in one U.S. magazine an article from Tadd Myers. Article was about his photographic project that I liked and it immediately recalled an idea that I had before and with Tadd project had enough in common. At that time I just did not know how to realize it. Thanks Tadd, I wrote him and asked for permission to continue the project in Europe, I know how to do it now.

The project is at its beginning, but everything is moving in the right direction and will soon share more.

Have a great weekend!!

Spojte se snámi