Nový postup v editaci svatebních fotografiíDeveloping wedding pictures in 2013

Během zimního období jsem mimo cestovaní a spousty jiných věcí také sledoval workshopy a učil se novým věcem. Jednou z nových věcí bylo zvladnutí Lightroomu pro vyvolávání mých svatebních fotografií. Mimochodem LR je opravdu skvělý program a stojí za to si jej pořídit! Když jsem nedávno posílal některé fotografie do soutěží tak jsem si řekl: „Vyfotografovány již jsou, to nezměním. Ale jak bych je vyvolal dnes?“ A tak jsem si vzal dvě svatební fotografii, které mám rád a zkusil si je znovu vyvolat, tak jak to dělám nyni. Posuďte sami, zda se vám budou líbit více:) svatební fotografie, praha, červenec 2012, editace 2012  svatební fotografie, praha, červenec 2012, editace 2013 svatební fotografie, brno, červenec 2012, editace 2012 svatební fotografie, brno, červenec 2012, editace 2013

During winter I was traveling and among lot of other things I also participated in workshops and learned new things. One of the new thing was get use to work with Lightroom for developing my wedding photos. By the way LR is a really great software and worth it to buy! When I recently sent some photos to the contest I said to myself: „The photos are already captured, it will not change., But how I would edit them today?“ So I took two wedding photos that I like and try to edit them, as I do now. Judge for yourself whether you will like it more 🙂 wedding photo Prague, edited 2012 wedding photo Prague, edited 2013 wedding photo Brno, edited 2012 wedding photo Brno, edited 2013

Spojte se snámi