Malá ale krásna svatba přímo ve Vrtbovské zahradě Petit and beautiful wedding in Vrtbovská zahrada

Stane se, že si nevěsta a ženich chtějí užít svatbu jen se svou nejbližší rodinou. Příjemné prostředí, krásný hotel, fantastická hostina a samozřejmě svatební fotečky pro pamatku takto významného dne…


It happens that the bride and groom want to enjoy their wedding with only closest family members. Pleasant atmosphere, beautiful hotel, fantastic feast and of course the wedding photos for the memory of so momentous day …

Spojte se snámi