Když láska spojuje národy. Mirka a Gregor to dokázaliWhen love is more than everything.

K této fantastické rodinné svatbě bych chtěl říci snad jen jedno. Jsem moc rád, že jsem to mohl být právě já, kdo mohl sledovat nevěstu, jak si svou svatbu užívá od začátku do konce. Bylo to něco nádherného! Mirka si užívala každou minutu a plnými doušky vychutnávala každičký okamžik svého velkého dne. A i přesto, že byl na svatbě jen velmi blízký okruh hostí, nic to neubralo na jejím slavnostním náboji. Krásný obřad na Staroměsté radnici, pak procházka Starým Městem na Karlův Most a Kampu..prostě romantika.

Mirko, Gregu, nestává se často, abych byl tak dojat na úřadě, jako jsem byl při vaší svatbě, vaše spontánní láska je nesmírně nakažlivá:). Přeji vám, ať vám vydrží až do posledního dne a je obohacením pro všechny ve vašem okolí.

PS: A děkuji, že jste se mnou vylezli na tu věž:).

Kadeřnice: Denisa Čiháková

This was a fantastic international family wedding and I would like to say maybe just one thing. I’m so glad it could be me, who could watch the bride, how she enjoyed her wedding from the beginning to the end. It was something wonderful! Mirka enjoyed every single minute and deeply soaked every moment of her big day. And even though the wedding had a very close circle of hosts, nothing was lost of its gala rounds. The ceremony was in Old Town Hall and than we walked the Old Town and over Charles Bridge and Kampa… so romantic, so beautiful.

Mirko, Greg, it is not often for me to be so moved by the office ceremony, as I was at your wedding, your spontaneous love is extremely contagious 🙂 I wish you both will share this love until the very last day and you will be enrichment for all of your surroundings.

PS: and thank you for climbing the tower 🙂

Hairdresser: Denisa Čiháková

Spojte se snámi