Trénink v portrétní fotografiiThis was my weekend photo training

O víkendu jsem si našel trochu času a mohl jsem si pro sebe vyfotografovat tuhle krásnou slečnu. Bylo to na jednu stranu výzva a na stranu druhou obrovská krása a radost… Podivejte se na tyto portréty, které jsem vytvořili u nás ve fotografickém studiu v Praze ( za zimního denní světla:)

This weekend I found a little time and I could shoot this beautiful girl. It was a challenge to one side and on the other hand enormous beauty and joy … So check out these portraits which I took in our prague photography studio…

Spojte se snámi