Připraven na svatbu?Ready for the wedding

Jo, jsem připraven. Rano jsem odeslal všechny základní podklady pro nový web. Bude super:) Jednoduchý a se vším potřebným. Už se těším! Pak jsem předal jednu nádhernou svatbu, na kterou budu moc rád vzpomínat! Však si je pamatujete ten v tom cilindru a ta slečná a baječným úsměvem. Večer jsem se ještě stihl projet na kole a uvědomit si jak je skvělé být tady na zemi, k tomu jsem zjistil, že to chili z Thajska je fakt ostré a teď jdu v klidu spát. Mějte nadhérný víkend! PS: tohle je z ostreho závodu Dolomitten man… rád na to vzpomínám

Yeah, I’m ready. In the morning I sent all of the base information for the new website, hurej:) It will be super easy and with all needed. I can not wait to lunch it! Then I delivered a magnificent wedding, which I will love to remember! However, you remember that as well,  the groom in the cylinder and the young lady with wonderful smile. In the evening, I  managed to ride a bike and realize how great to be here on earth, for this I found that chili from Thailand is in fact truly spicy and now I will sleep in peace. Have a wonderful weekend! PS: this is in sharp Dolomitten man  race… I remember it well

Spojte se snámi