Naturally Beautiful…Naturally Beautiful…

Někdy je opravdu těžké najít ta správná slova, která by vystihla vše co bych chtěl teď hned říci. Jsem v té samé situaci, jako když fotografuji a vidím světlo, vidím fotografii a než ji popíši je pryč. Než-li teda dlouze popisovat tuhle okouzlující zkušenost, podívejte se na portrét Zuzky raději sami..

Sometimes it is really hard to find the right words to describe everything I wanted to say right now. I’m in the same situation as I am when I photograph and I see the light, I see the photo and I am unable to describe it before it is gone. So rather then describe this enchanting experience I had last morning, check out the glamour / boudoir portrait for Zuzka yourselves…

Spojte se snámi