Jedna velká pohádková svatba na Štiříně a v KozovazíchWhat a wedding on Stirin and Kozovazy

Představte si, že si princezna bere prince na zámku Štiřín a pak mají hostinu ve mlýně v Kozovazích, jako v té pohádce. Tak přesně takovou svatbu jsem mohl fotografovat:) Ivanka byla od samého rána jeden krásný úsměv, až jsem si říkál, že jsem asi opravdu v pohádce. Od samého rána bylo všude kolem spousta lidí, spousta veselí, které nebralo konce. A já jsem jen tiše sledoval, jak se Honza o svoji nevěstu stará a spolu si užívají každou sekundu svého velkého dne.

Velké díky všem kamaradám, kteří připravili paradní program a také všem, kteří se o nas starali! Bylo to skvěle, a hlavně ten dort na závěr! Už dlouho jsme neviděl, že by dort tak rychle zmizel a že by se stála fronta na přidání:)

Honzo, Ivanko, díky za každou minutu, kterou jsme mohli s vámi strávit, bylo to okouzlující. Přejeme vám spoustu krásných dní plných tance a dobrých ulovků:)

Imagine that the prince marries the princess in the castle Stirin and then they have a feast in the mill in Kozovazy. This sound s like a story but exactly such a wedding I could photograph 🙂 Ivanka was from early morning smiling all day long and when I said that I really photograph a fairy tale I do not lie. From the beginning I was surrounded by so many people and lots of joy, which was endless. I silently witnessed how Jan was taking care of his bride and how they enjoyed their big day.
      Big thanks to all boys and girls and those who prepared interesting and funny program and also to those who took care of us! It was all so great and especially the wedding cake in the end! We havent seen for a long time the cake disappear so quickly and the people queueing to get a second bite of it 🙂
  Honza, Ivanka, thanks for every minute we could spend with you, it was charming. We wish you many beautiful days full of dancing and good catches 🙂

Spojte se snámi