Pololetní načerpání inspiraceHalf year inspirational break

Pololetní načerpání inspirace

Když jsem se před týdnem balil, ptal jsem se sám sebe, zda má vůbec význam jet na 4 dny mimo Evropu. Strávit tolik hodin cestováním jen proto, abych si splnil jeden cíl: vidět Hong Kong. Co mi vlastně přinese vidět město plné mrakodrapů a lidí, navíc v době, kdy je tam takové horko a vlhko, že místní odtamtud v tuto roční dobu raději odjíždějí? Přineslo mi to hodně! Přineslo mi to čas, který jsem mohl věnovat sám sobě. Investovat do sebe a udělat reflexi všeho, co zažívám. Nyní jsem se vrátil, pravda trochu unavený, ale s radostí, že mám možnost žít svůj sen a naplňovat své cíle. Uvědomil jsem si, že některé věci jsou opravdu důležité, jiné méně. Připomenul jsem si, že stojí za to zapřít se, pracovat na sobě, pomáhat lidem a přinášet radost. Nevzdávat se, i když to není vždy jednoduché a nebát se chyb, protože bez nich se člověk neposune dál. Prostě: kousek po kousku jít vpřed… “Limity, jako je starch, jsou často jen iluzí.” Vice fotografii zde

When I was packing up a week ago, I asked myself whether it does has a meaning to go for four days outside Europe. Spend many hours on the road just to you fulfill one goal: to see Hong Kong? What it will bring me to actually see the city full of skyscrapers, filled with people, even in a time when it is hot and wet and locals prefer to depart from there at this time of year? It brought me a lot! It brought me to the time I could devote to myself. Invest in myself and do a reflection of what I have been doing. Indeed, I had nearly got forgotten why I do what I do:] Now I have returned, the truth is a little tired, but happy that I have the opportunity to live my dream and fulfill my goals. I realized that some things are really important and others less so, and it is worth it, deny it take a lot of work to developt myself. It is important helping others and bringing people joy. It is important not to give up, even though it is not always easy, not be afraid to do mistakes, because without them the man does not move ahaed. Take it step by step to go ahead … „Limits, like fears, are often just an illusion.“ More pictures here

Spojte se snámi