Dnes jsem daroval své uměníToday I gave up my best for charity


Dnes jsem mohl dát své umění ve prospěch charitativní akce. Vánoční oběd uspořádaný komunitou Sant´Egido, se uskutečnil na Pražském arcibiskupství. Zahájení a požehnání všem přítomným pronesl primas český Dominik Duka.

Budu upřimný a věřte mi, byla to zajímavá konfrontace s realitou, kterou často a úmyslně přehlížíme. Zprvu jsem byl nervózní z takového množství opravdu cizích lidí, ale nakonec jsme upřimně rád, že jsem tuto výzvu přijal a mohl tak přispět k dobrému dílu, které komunita vykonává!

Today I was able to gave up my art in favor of charity. Christmas lunche by Sant’Egido community, took place at the Prague archbishopric. Opening and blessing of all those present said the Primate of Czech Dominik Duka.

I’ll be honest. Trust me, it was an interesting confrontation with reality which we often intentionally overlooked. At first I was nervous about so many other people… but I am sincerely glad that I accepted this challenge and could thus contribute to the good act.

Spojte se snámi